Dj muzyk Marcin "Bronx"
Treść wiadomości

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego i wysłać wiadomość dotyczącą Waszej uroczystości.

Jaki rodzaj uroczystości, dokładna data: rok,miesiąc,dzień oraz nazwę miejscowości, w której ma się ona odbyć.  Można również zadzwonić na podany niżej mój numer telefonu i umówić się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów Waszej imprezy.

Marcin  tel.  662 134 966


Przepisy RODO :

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Firma "Bronx" jako administrator danych osobowych klientów firmy nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dlatego wprowadzam zmiany w polityce prywatności dostosowując postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

Poniżej przedstawiam Państwu również klauzulę informacyjną, w której wskazuje w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w naszej firmie:

  1. FIRMA"BRONX" Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY INFORMUJE, ŻE JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
  2. ADMINISTRATOR PRZETWARZA PODANE DANE OSOBOWE KLIENTÓW, W CELU: PRZESŁANIA OFERTY ZGODNIE Z OTRZYMANYM ZAPYTANIEM, REALIZACJI UCZESTNICTWA KLIENTÓW W UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY STRONAMI, PRZECHOWYWANIA DANYCH W CELU WYSTAWIENIA RACHUNKU ZA WYKONANĄ USŁUGĘ. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO ORAZ ART. 9 UST. 2 LIT. A RODO), W TYM PROFILOWANIA – PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA – MARKETING WŁASNYCH USŁUG (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO). ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE KLIENTÓW, W CELU PRZEDSTAWIENIA INDYWIDUALNIE DOPASOWANEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ OFEROWANYCH USŁUG ADMINISTRATORA.
  3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY.
  4. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ DO CZASU REALIZACJI UMOWY ORAZ WYPEŁNIENIU FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ADMINISTRACJĄ URZĘDOWĄ. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY BĘDĄ PRZETWARZANE DO CZASU JEJ COFNIĘCIA.
  5. W PRZYPADKU BRAKU KONTAKTU, JAK I BRAKU CHĘCI PODJĘCIA WSPÓŁPRACY, PO OTRZYMANIU PRZEZ KLIENTA OFERTY, WSZELKIE DANE OSOBOWE ORAZ PRZESŁANE WIADOMOŚCI ZOSTANĄ SKASOWANE W PRZECIĄGU 12 MIESIĘCY OD PRZESŁANEJ OFERTY.
  6. ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE: FIRMA "BRONX", DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY LUB KORESPONDENCJI MAILOWEJ, NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM FIRMĄ LUB OSOBĄ TRZECIM.
  7. KAŻDEJ OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE, W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH ORAZ ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.
  8. KAŻDEJ OSOBIE PRZYSŁUGUJE PRAWO COFNIĘCIA UDZIELONEJ ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE, W TYM CELU NALEŻY: ZGŁOSIĆ COFNIĘCIE UDZIELONEJ ZGODY NA ADRES E-MAIL: bronlew@op.pl
  9. COFNIĘCIE ZGODY POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO PRZED COFNIĘCIEM ZGODY.
  10. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, KAŻDA OSOBA MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA Z PROŚBĄ O UDZIELENIE INFORMACJI.